Finansowanie w Niemczech

Rynki finansowe, na których przedsiębiorstwa pozyskują kapitał – uzupełniający środki własne – na finansowanie inwestycji i bieżącej działalności, od kilkunastu lat znajdują się w fazie gwałtownych zmian.

Siłą napędową tych zmian jest liberalizacja i deregulacja rynków kapitałowych i pieniężnych, rozwój nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz pogłębianie się międzynarodowej integracji gospodarczej w wielu regionach świata, połączonej z harmonizacją funkcjonowania krajowych rynków finansowych. Efektem zmian na rynkach finansowych jest pojawienie się na nich nowych instytucji i instrumentów finansowych, jak np. funduszy venture capital, finansowania pośredniego (mezzanine finance), obligacji wymiennych na akcje, instrumentów pochodnych itp. Zmienia się także oferta produktowa i sposób podejścia banków do przedsiębiorstw.

Zmierzch banku domowego
Procesy te w silnym stopniu odczuwają przedsiębiorstwa niemieckie, które tradycyjnie utrzymywały bardzo ścisłe stosunki z bankami (zasada banku domowego), zapewniające im stabilny dostęp do korzystnie oprocentowanych kredytów bankowych. Należy podkreślić, że w Niemczech – w przeciwieństwie do krajów anglosaskich – istnieje system finansowy oparty na bankach, a nie na rynkach kapitałowych. Dlatego tak ważną rolę w finansowaniu działalności gospodarczej w tym kraju odgrywają banki.
Jednak na początku nowego tysiąclecia banki niemieckie znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej z powodu spadku dochodów odsetkowych i prowizyjnych oraz wzrostu kosztów rezerw celowych tworzonych na trudne kredyty w związku z drastycznym pogorszeniem się sytuacji finansowej wielu kredytobiorców. Aby poprawić wyniki, musiały one oczyścić swoje portfele kredytowe, zaostrzyć warunki udzielania nowych kredytów (wprowadzenie ratingu wewnątrzbankowego, zwiększenie wymagań w zakresie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu) i obniżyć koszty operacyjne. Wszystkie te działania przekładają się na warunki uzyskiwania kredytów bankowych przez przedsiębiorstwa.

Trudniej o kredyt
Obraz finansowania przedsiębiorstw niemieckich i problemy, jakie mają one z pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych wyłaniają się z badań ankietowych prowadzonych na szeroką skalę przez Kreditanstalt für Wiederaufbau – duży państwowy bank zajmujący się głównie wspieraniem działalności gospodarczej. Przedmiotem tych badań są relacje wszystkich typów przedsiębiorstw z bankami, warunki uzyskiwania kredytów bankowych, praktyka płatnicza i inne zagadnienia finansowe firm. Warto bliżej zapoznać się z raportem KfW z ostatnich badań na temat finansowania przedsiębiorstw w Niemczech.

źródło: gazetabankowa.pl

 

Komentarze(Dodaj)

2019
środa
24
kwiecień
IMIENINY
Jarosława
Marka
Wiki
Zapamiętaj mnie 
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się już teraz!
reklama