Edukacja przedszkolna w Niemczech


Kliknij na miniaturkę aby powiększyć zdjęcie.

Edukacja przedszkolna w Niemczech

1. Podstawa prawna
Najważniejszym aktem, regulującym funkcjonowanie edukacji przedszkolnej i szkolnej w Niemczech jest, przyjęty w roku 1990 z ostatnimi poprawkami z roku 1998, tzw. "Akt młodzieżowej opieki społecznej" (Jugendwohlfahrtsgesetz). Dwa jego najważniejsze punkty, dotyczące przedszkoli to: - scedowanie na poszczególne Landy organizacji i finansowania na terenach lokalnie nie administrowanych przy zachowaniu ogólnych wytycznych programowych (patrz. Pkt.4), opracowanych przez Ministerstwo edukacji, oraz - zagwarantowanie każdemu dziecku w wieku 3-6 lat, przy wyrażeniu odpowiedniej woli ze strony rodziców, miejsca w przedszkolu na terenie danego Landu (dla porównania, w roku 1960 tylko 1/3 ogólnej liczby dzieci w Niemczech miała taką możliwość).

Ustalenia zawarte w Jugendwohlfahrtsgesetz sprawiły, że na chwilę obecną przedszkola w Niemczech w zdecydowanej większości prowadzone są przez różnego typu organizacje charytatywne, miejskie, kościoły oraz firmy prywatne. Ciekawostką jest fakt, że każda placówka ma pozostawione miejsce na "dodanie" swojego aspektu ideologicznego bądź szczególne zaakcentowanie wybranego wycinka wiedzy (dlatego też sporo placówek specjalizuje się w ekologii, jak chociażby przedszkole w Hilpolstein w Bawarii, założone i prowadzone przez Stowarzyszenie ochrony ptaków zagrożonych wyginięciem. Przedszkole położone jest na obszarze zalesionym, każdy piątek jest "dniem natury", raz do roku obchodzone jest święto lasu, budynek zbudowany z nieszkodliwych materiałów budowlanych (drewno, szkło, etc). Generalnie, w Niemczech wczesne rozpoczęcie edukacji od lat cieszy się dużym poparciem rządu (obecnie obowiązkowa szkoła podstawowa rozpoczyna się w wieku 6 lat, choć na przełomie lat 1960/70 odbyła się ogólnokrajowa debata publiczna na temat obniżenia wczesnoszkolnej bariery wiekowej dzieci nawet do 5 (!) lat). Przedszkola w Niemczech, podobnie jak i w Polsce, prowadzą zajęcia raczej do wczesnych godzin popołudniowych, niewiele z nich oferuje opiekę całodzienną.

2. Struktura edukacji przedszkolnej
Typy instytucji dla dzieci, które osiągnęły już wiek szkolny (6 rok życia), ale z różnych powodów, nie są jeszcze gotowe do rozpoczęcia nauki na poziomie szkoły podstawowej, istnieją wyrównawcze, obowiązkowe, jednoroczne "Vorklassen" lub "Schulkindergarten"; dla dzieci z różnego typu zaburzeniami stworzone zostały "Sonderkindergarten", odpowiednik przedszkoli integracyjnych w Polsce. Nadzór merytoryczny nad w/w placówkami pełni Ministerstwo Edukacji.

3. Źródła finansowania
Większość przedszkoli w Niemczech utrzymywana jest z niewielkich opłat, wnoszonych przez rodziców, ustalanych indywidualnie w zależności od dochodów danej rodziny (istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłat), oraz budżetów poszczególnych Landów.

4. Ramowe cele nauczania przedszkolnego: podstawa programowa
Ponieważ obecnie „Kinderkrippen” i „Kindergarten” oficjalnie nie są częścią publicznego systemu szkolnictwa w Niemczech, nie istnieje uniwersalny syllabus, określający program nauczania przeznaczony do zrealizowania w przedszkolach, kompetencje w tym zakresie zostały całkowicie przekazane dyrektorom tych placówek. Znane s? tylko ramowe cele nauczani, zapisane w akcie Jugendwohlfahrtsgesetz, które każda placówka powinna realizować:
„Promować rozwój dziecka poprzez skupianie jego uwagi na zabawie, bez szczególnego wyróżniania żadnego z obszarów wiedzy, przeznaczonych do późniejszego opanowania w szkole. Dbać o rozwój zarówno fizyczny, jak i intelektualny dzieci, rozwijać umiejętności życia w grupie i społeczeństwie, sukcesywnie przygotowywać do wdrożenia dziecka w zbliżające się obowiązki szkolne”.

5. Metody nauczania
Dopuszczalna pełna dowolność, wybór sposobu nauczania po dokonaniu ewaluacji potrzeb danej grupy dzieci przez prowadzących zajęcia. Jedynym odnotowanym wymogiem jest to, aby stosowane techniki mieściły się w ramach generalnych celów i założeń pedagogicznych. Placówka ma oficjalną możliwość przekazywania swoich własnych wartości, np. Ideologicznych lub religijnych.

6. Rekrutacja
Czy rodziny niemieckie korzystają z przedszkoli?  W zasadzie tak, choć na szeroką skalę dopiero od 4 roku życia swoich dzieci. W 1999 roku tylko 54,3% dzieci w wieku od 3 do 4 lat uczęszczało do tych placówek, podczas gdy dzieci w wieku 4-5 lat juz ponad 83%, a pięciolatków ponad 90%.

 

 

Komentarze(Dodaj)

2019
środa
24
kwiecień
IMIENINY
Jarosława
Marka
Wiki
Zapamiętaj mnie 
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się już teraz!
reklama