Transfer zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do transferu zasiłku do kraju poszukiwania pracy przysługuje osobie bezrobotnej spełniającej następujące warunki:
-posiada prawo do zasiłku
-pozostaje do dyspozycji służb zatrudnienia minimum 4 tygodnie przed wyjazdem
-wystąpiła z wnioskiem o wydanie przez wojewódzki urząd pracy formularza E303, który potwierdza prawo do transferu zasiłku za granicę
-zarejestrowała się w urzędzie pracy w kraju poszukiwania pracy (należy to zrobić w przeciągu 7 dni od daty zdeklarowanego wyjazdu, wówczas otrzymasz świadczenie również za czas podróży)
-pozostaje w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia

Każdy bezrobotny ma prawo do poszukiwania pracy lub podjęcia działalności na własny rachunek za granicą. Wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej w celu poszukiwania pracy, masz prawo do transferu zasiłku tylko przez trzy miesiące. Żeby zachować prawo do kontynuacji, musisz powrócić do kraju przed upływem tego okresu. Jeżeli w czasie poszukiwania pracy podejmiesz za granicą pracę, studia lub założysz własną firmę – stracisz prawo do zasiłku. W okresie poszukiwania pracy będzie ci przysługiwał zasiłek w wysokości ustalonej w kraju przed wyjazdem, ale przeliczony na walutę kraju, w którym poszukujesz pracy. W okresie wyjazdu musisz pozostawać w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia. Rejestrując się w urzędzie pracy, musisz podać adres zamieszkania, nie może to być schronisko, czy pole namiotowe.

Prawo unijne przewiduje możliwość sumowania okresów stażu pracowniczego zdobytego w państwie członkowskim po to, aby w razie utraty pracy można było pobierać odpowiednie świadczenie z tytułu bezrobocia. Okres zatrudnienia i ubezpieczenia w danym kraju potwierdzasz formularzem E301, który otrzymujesz od instytucji właściwej danego kraju. Sumowanie okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia dla uzyskania uprawnień z tytułu bezrobocia dotyczy tylko pracowników. Nie dotyczy to natomiast osób pracujących na własny rachunek. Aby ubiegać się o formularz E301, należy  przedstawić właściwej instytucji dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia – świadectwa pracy.

źródło: EURES
www.strefapracy.eu

Komentarze(Dodaj)

2019
poniedziałek
20
maj
IMIENINY
Jana
Moniki
Wiktora
Zapamiętaj mnie 
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się już teraz!
reklama