Praca jako pracownik "gość"

Informacje na temat pracy jako gość w Niemczech.

Na mocy porozumień jakie Bundesrepublika zawarła z wieloma różnymi państwami, w tym i z Polską, do Niemiec można udać się do pracy w charakterze pracownika - gościa (Gastarbeitnehmer). W ramach wyznaczonych przez rząd i ministerstwo pracy kontyngentów ilościowych, pracownicy tacy mogą kontynuować pracę w Niemczech nawet do 18 miesięcy. Kontyngenty w zasadzie żadnego roku, od ich wprowadzenia nie były wykorzystane w 100%. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na małe zapotrzebowanie na ten rodzaj pracowników w Niemczech oraz dość ciężkie obostrzenia jakie muszą spełniać zarówno niemieccy pracodawcy, jak i przede wszystkim polscy pracownicy.

Program przeznaczony jest dla pracowników posiadających polskie obywatelstwo, w wieku 18-40 lat, potrafiących udokumentować znajomość języka niemieckiego, posiadających kierunkowe wykształcenie lub minimum 3-letni staż na danym stanowisku pracy (najlepiej to i to), gdyż celem tego programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i językowych pracobiorcy. Na takiej zasadzie, do pracy w Niemczech można udać się tylko raz.

Również pracodawca musi spełniać określone wymagania. Podstawowym warunkiem jest posiadanie uprawnień do kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników (np. rzemieślniczy patent mistrzowski). Musi posiadać w swoim zakładzie specjalne struktury zezwalające na zatrudnianie pracowników celem ich kształcenia zawodowego i językowego. Konieczne jest też, aby na jednego pracownika - gościa przypadało w zakładzie przynajmniej czterech pełnoetatowych, stałych, niemieckojęzycznych pracowników wykwalifikowanych.

Pracownicy goście podlegają niemieckiemu systemowi ubezpieczeń społecznych i chorobowych. Ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków rozpoczyna się już w momencie rozpoczęcia podróży do Niemiec celem podjęcia pracy.

Podobnie jak przy pracach sezonowych, niemieccy pracodawcy mogą wystosować imienne zaproszenie dla konkretnej osoby, aby przyjechała do tego przedsiębiorstwa jako pracownik - gość. W takich przypadkach przysyła on umowę o pracę bezpośrednio do kandydata i ona stanowi podstawę do ubiegania się o zezwolenie na wyjazd. Sytuacja taka jest dopuszczona jedynie w momencie bezpośredniego kontaktu pracownika z pracodawcą i odwrotnie. Nie jest możliwe pośrednictwo podmiotów trzecich, np. agencji pracy itp.

Należy też dodać, że Niemcy, tak jak wszystkie inne państwa Unii Europejskiej, które nie otworzyły w pełni rynku pracy, wprowadziły przepis umożliwiający każdemu, kto nieprzerwanie przepracuje w RFN 12 miesięcy, wystąpienie o zniesienie obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Niemczech (Arbeitsberechtigung). Dokument ten składa się we właściwym dla twojego obecnego pracodawcy urzędzie pracy i należy zrobić to zanim wyjedziemy z Niemiec z powrotem do Polski, gdyż w wypadku, w większości, nasze podanie zostanie odrzucone. Takie rozwiązanie może być użyte przez pracowników - gości i tym sposobem możemy uzyskać swobodny dostęp do rynku pracy, po przepracowaniu 12 miesięcy jako pracownik - gość.

Wszelkie informacje i potrzebne formularze uzyskać można w miejscowych urzędach pracy, które następnie, po skompletowaniu, przesyła się do Warszawy. Załatwienie całej procedury trwa nie krócej niż dwa miesiące.

Do wniosku musimy dołączyć:

 • - podanie (Bewerbung) w języku niemieckim wraz ze zdjęciem paszportowym
 • - zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego
 • - potwierdzone ksero świadectwa wykształcenia i oryginał tłumaczenia na język niemiecki
 • - potwierdzone ksero uprawnień zawodowych (dla branż które tego wymagają) i oryginał tłumaczenia
 • - potwierdzone ksero świadectwa zdrowia (dla branż które tego wymagają) i oryginał tłumaczenia
 • - potwierdzone ksero świadectw pracy i oryginał tłumaczenia
 • - ksero oświadczenia pracownika o poinformowaniu go o możliwości wpłat na Fundusz Pracy
 • - umowę o pracę lub zapewnienie pracy (Einstellungszusag) wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski, dokumenty  muszą precyzować na jakim stanowisku i na jak długo otrzymujemy pracę.

Umowa o pracę dla pracowników - gości powinna zawierać następujące postanowienia:

 • - pracownik musi być zatrudniony jako wykwalifikowany specjalista
 • - okres zatrudnienia musi wynosić minimum jeden rok, a maksimum 18 miesięcy
 • - czas pracy musi podlegać obowiązującej umowie zbiorowej lub jeśli takiej brakuje, musi być pełnym wymiarem godzin w danej firmie
 • - regulacje dotyczące urlopu
 • - jasno określone wynagrodzenie brutto
 • - zapewnione zakwaterowanie

 

Komentarze(Dodaj)

2019
środa
24
kwiecień
IMIENINY
Jarosława
Marka
Wiki
Zapamiętaj mnie 
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się już teraz!
reklama